Nabídka - Komerční

Prodej komerčního areálu v Košticích u Loun

Prodej komerčního areálu - soubor stavebních objektů původně využívaných k zemědělským účelům v obci Koštice, vzdálené 8 km od Loun. Areál je uzavřený, situovaný na okraji obce, celková plocha 10 092 m2, z toho je 700 m2 zastavěno původně stodolou, nyní skladová hala, na 580 m2 a 490 m2 stojí dříve chlévy s patrem, přebudované na garáže,490 m2 je zastavěno skladovou halou využívanou dříve jako chladírna k skladování ovoce. Dalším objektem je budova špýcharu, v původním zachovalém stavu, zachována původní výdřeva,trámy a podlahy, 191 m2, tři nadzemní podlaží, v jeho sousedství je provozovaná čerpací stanice o dvou stojanech a zázemím pro obsluhu. Součástí celku je obytný dům pravděpodobně z konce devatenáctého století,využívaný jako administrativní budova, a dům s pavlačí, v přízemí klenby, jde o historickou budovu tvrze pánů ze Štampachu, pocházející pravděpodobně ze 16.století. Nezastavěná plocha je celá vyasfaltována. Stavby byly průběžně udržovány,část je pronajata, čerpací stanice je v provozu. Stavby jsou vhodné k jakékoliv drobné výrobě, skladování, pro autodopravu. Zavedena elektřina, voda, obec je plynofikována.Příjezd po veřejné komunikaci.

 

cena: info RK

areál

areál