Kontakt:

 Advokátní kancelář JUDr. Eva Šimková. Pomněnková 523, 251 62 Mukařov

JUDr. Martina Konop, advokát (ev.č. ČAK: 07595)